Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie - ubezpieczenia na życie oferowane przez pracodawcę na dużą skalę do jej pracowników lub członków. Grupowe ubezpieczenie na życie jest zazwyczaj oferowane jako część pakietu socjalnego dla pracowników.

Korzyści z grupowego ubezpieczenia na życie

Przy zakupie ubezpieczenia grupowego koszt takiego ubezpieczenia jest znacznie mniejszy, niż gdyby pracownik miał kupić indywidualną polisę. Pracodawca może zapłacić całkowitą składkę lub podzielić się kosztami składki z pracownikiem. Ubezpieczenie grupowe nie wymaga kwalifikacji medycznej.
Pracodawca lub organizacja, która wykupuje grupowe ubezpieczenie na życie zatwierdza przystępujących lub opuszczających pracowników. Robi to na podstawie tak zwanego "certyfikatu ubezpieczenia", który jest niezbędnym dokumentem ubezpieczenia danej grupy.
MKFS specjalizuje się raczej na rynku niszowym grupowych ubezpieczeń na życie, który wymaga specjalnego podejścia do klienta.

Jeśli szukasz grupowego ubezpieczenia na życie, prosimy o kontakt z nami.

kontakt

MKFS broker

+48 693 406 623