Reasekuracja

Reasekuracja to nic innego jak ubezpieczenie firmy ubezpieczeniowej.

Umowa, zgodnie z którą ubezpieczyciel zapewnia sobie pokrycie/ubezpieczenie od reasekuratora dla potencjalnych strat, na które są narażone polisy ubezpieczeniowe wystawione przez niego.
Zazwyczaj nie ma żadnego stosunku umownego między reasekuratorem i ubezpieczonym. Wszystkie ryzyka, które są ubezpieczone mogą być reasekurowane w umowach reasekuracyjnych.
Umowa reasekuracyjna nie zmienia odpowiedzialności ubezpieczyciela w związku z wystawionymi polisami. Ubezpieczyciel musi spełniać warunki ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy reasekurator słusznie lub niesłusznie odmawia wypłaty swojej części świadczenia.
Reasekurator może brać na siebie całość lub część pokrycia reasekuracyjnego.
Co do zasady, ubezpieczenia na życie obejmujące wysokie sumy ubezpieczenia w "partnership insurance", "key man insurance" czy "high net worth life insurance", w celu rozproszenia ryzyka zazwyczaj są reasekurowane w kliku firmach reasekuracyjnych.

Jeżeli potrzebujesz reasekuracji dla swoich klientów ubezpieczeń życiowych lub majątkowych skontaktuj się z nami.

kontakt

MKFS broker

+48 693 406 623