Key Man Insurance - Ubezpieczenie Kluczowej Osoby

Pracujesz bardzo ciężko, aby Twoja firma się rozwijała na rynku, była dochodowa i opłacalna. Wyobraź sobie utratę najcenniejszej osoby kluczowego pracownika... - to może zniszczyć cały wysiłek w ułamku sekundy. Musisz mieć pewność, że Twoja firma nadal będzie działa, gdy stracisz kluczowego partnera czy założyciela firmy.

Korzyści wynikające z Ubezpieczenia Kluczowej Osoby

Mkfs broker oferuje unikalne rozwiązanie w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy kluczowej osoby w Twojej firmie i zabezpiecza niezwłoczne finansowanie następujących działań :

  • szkolenie osoby, która zastąpi poprzedniego pracownika
  • zabezpieczy płynność finansową
  • spowoduje adekwatny poziom finansowania, aby Twoja firma mogła normalnie funkcjonować, w przeciwnym razie firmę najprawdopodobniej spotkają finansowe trudności, włącznie z bankructwem albo będziesz zmuszony ją sprzedać poniżej jej wartości .

Z pomocą mkfs broker możesz zabezpieczyć przyszłość swojej firmy.

Kto może być Kluczowa Osobą?

Kluczową osobą może być ktoś bezpośrednio związany z działalnością firmy na przykład: dyrektor firmy, kluczowa osoba w sprzedaży, project manager lub kogoś z konkretnymi umiejętnościami i wiedzą, kto jest szczególnie cenny dla firmy.

Jeśli jesteś zainteresowany Ubezpieczeniem Kluczowej Osoby skontaktuj się z nami.

kontakt

MKFS broker

+48 693 406 623